Ozonska dezinfekcija

Ozon ima još jedno izuzetno praktično svojstvo: osim brine djelovanja i dezinfekcije, ozon se raspada samo na kisik (O2), koji je njegov jedini “otpad”. Dakle, ozon je ekološki najprikladnije dezinfekcijsko sredstvo. Budući da je kratkotrajan plin, mora ga se proizvesti na licu mjesta, jer se ne može skladištiti. Plin će se proširiti u sve dijelove prostorije, uključujući skrivene uglove i manje otvore, u tkanine, jastuke itd..
Za temeljitu dezinfekciju u prostoriji se mora postići koncentracija između 3 i 5 ppm ozona.

Detalji dezinfekcije

Ozon je plinovito stanje na sobnoj temperaturi. To mu omogućuje slobodno širenje po sobi i dosezanje svih površina i uglova, uključujući nepristupačne pukotine, unutarnje tkanine itd. Budući da je jedan od najjačih oksidansa na svijetu, izuzetno je učinkovit u dezinfekciji. Omotava mikroorganizme (uključujući viruse poput SARS-CoV-2, razne bakterije i plijesni) po cijeloj površini, uništavajući ih brzo i učinkovito. Tijekom reakcije ozon se raspada u kisik (O2), što je ujedno i sve što ostaje u sobi nakon dezinfekcije. Osim kratkog poluživota ozona (30 minuta), ljudi su zaštićeni i mirisom kada se dezinficiraju ozonom.

Potrebne su Vam i usluge isušivanje?

Pogledajte sve naše usluge i pronađite najbolju opciju.