Gradilišta koja smo isušivali, grijali i prozračivali